Macam-macam zakat (Kitab Zakat)

Macam-macam zakat

Macam macam zakat (Kitab Zakat)
Zakat ada dua macam yaitu zakat harta (mal) dan zakat fitrah.

1. Zakat harta (mal) adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim apabila sudah mencapai jumlah tertentu (nishab).

2. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang Muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan.

Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram/3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat harta

Zakat harta (mal) adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim ap`bila sudah mencapai jumlah tertentu (nishab).

SYARAT HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

 1. Milik penuh
 2. Harta yang dapat berkembang
 3. Sampai nishab (ambang batas minimal). 
 4. Melebihi kebutuhan pokok.
 5. Bebas dari hutang.
 6. Sampai haul (satu tahun) atau setelah panen untuk zakat pertanian.


JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Harta yang wajib dizakati apabila mencapai nishab (ambang batas minimum) adalah:

 • Emas dan Perak (At-Taubah 9:34)
 • Hasil Pertanian (Al-An'am 6:141)
 • Aset Perdagangan (Al-Baqarah 2:267)
 • Hasil yang dikeluarkan dari bumi (barang tambang)
 • Binatang ternak.
 • Zakat Profesi.

Zakat emas dan perak

Nishab (ambang batas minimal) emas, perak dan uang yang wajib dizakati dan jumlah zakat adalah sebagai berikut:


 • Emas : 85 gram emas murni atau 20 dinar. 
 • Perak : 672 gram atau 200 dirham.
 • Uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, dan lain-lain, berpedoman pada nishab emas dan perak.


Jumlah:
Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 1/2 % atau 2.5 persen.

Waktu:
Zakat dikeluarkan apabila harta sudah mencapai setahun (haul).

Cara Menghitung Zakat Emas dan Perak 

Contoh :

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut :

*Tabungan: Rp 5 juta
*Uang tunai (di luar kebutuhan pokok): Rp 2 juta
*Perhiasan emas (berbagai bentuk): 100 gram
*Utang yang harus dibayar (jatuh tempo): Rp 1.5 juta.

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :

Tabungan: Rp 5.000.000
Uang tunai: Rp 2.000.000
Perhiasan (10-60) gram @ Rp 25.000: Rp 1.000.000
------------------------------
Jumlah Rp 8.000.000 Utang Rp 1.500.000
------------------------------
Saldo Rp 6.500.000

Besar zakat = 2,5% x Rp 6.500.000 = Rp 163.500,-

Baca juga : Zakat pertanian dan perkebunan (kitab zakat)
Macam-macam zakat (Kitab Zakat) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,