Yang Wajib Menerima Zakat (Kitab Zakat)

Penerima zakat

Penerima zakat
Golongan umat Islam yang berhak menerima zakat ada delapan berdasarkan Al Quran Surah At-Taubah 9:60 sebagai berikut:

1. Orang fakir:
orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. Orang miskin:
orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 

3. Amil/Pengurus zakat:
orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 

4. Muallaf:
orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

5. Memerdekakan budak:
mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Orang berhutang:
orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

7. Pada jalan Allah (sabilillah):
yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Baca juga: Macam-macam zakat (Kitab Zakat)
Yang Wajib Menerima Zakat (Kitab Zakat) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,