Zakat perdagangan (Kitab Zakat)

Zakat perdagangan

Syarat-syaratnya

  • Berbentuk suatu usaha yang terikat dengan adanya jual beli.
  • Ada usaha untuk memperoleh untung atau laba.
  • Nishab dan kadarnya


Nishabnya berpedoman pada emas (85 gr) yang dihitung dari modal + laba.
Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2 1/2-nya.
Cara Menghitung Zakat Perdagangan (Perniagaan)

Cara Menghitung Zakat Perdagangan (Perniagaan)

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini :

  1. Kekayaan dalam bentuk barang
  2. Uang tunai
  3. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh :

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :
Mebel belum terjual 5 set: Rp 10.000.000 
Uang tunai: Rp 15.000.000
Piutang: Rp 2.000.000
---------------------------
Jumlah Rp 27.000.000 Utang & Pajak Rp 7.000.000
----------------------------
Saldo Rp 20.000.000

Maka, zakat yang harus dibayar adalah: 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-

Baca juga: Zakat pertambangan dan hewan ternak (kitab zakat)
Zakat perdagangan (Kitab Zakat) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,