Mashdar

Mashdar


المصدر هو : الاسم المنصوب الذي يجئ ثالثا في تصريف الفعل نحو : ضرب يضرب ضربا.

Mashdar adalah isim yang di-nashab-kan yang menempati tempat ketiga dalam tashrif fi’il.

Contohnya :

ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا

(telah memukul – sedang memukul – pukulan)
Mashdar Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,