Nishob zakat Harta temuan/harta karun (Rekaz)

Harta temuan/harta karun (Rekaz)

Harta temuan/harta karun (Rekaz)

Yaitu harta yang terpendam di dalam tanah (harta karun).

Syarat wajib zakat:

1. Terdiri dari emas dan perak.

2. Di tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang (tak bertuan) dan bukan pada zaman Islam.

3. Sampai ke nishobnya yaitu nishob emas atau perak.

Nishobnya yaitu 5 %.

Keterangan:

Dimaksud zaman Islam adalah terdapat label yang tertera 559 M atau sebelumnya, maka masuk harta jahiliyah, maka wajib mengeluarkan zakat 5%, tetapi setelah 559 M dan tertera bahasa Arab maka wajib mengeluarkan zakat 20 %, diberikan untuk fakir miskin, muslimin yang ada ditempat tersebut, atau yang lainnya.
akan tetapi kalau tidak tertera bahasa Arab mengeluarkan zakat 5% dan apabila tidak ada label tahun maka mengeluarkan zakat 5 %.

Hasil tambang (Mad’an)


Yaitu hasil tambang yang di keluarkan dari tanah umum (emas, perak).

Syarat wajib zakat Ma'dan yaitu :

1. Berupa emas dan perak, maka selain itu tidak wajib dizakati.

2. Sampai ke nishob emas dan perak.

Wajib mengeluarkan zakat 2.5%.

Baca juga: Nishob Zakat Tanaman (Muasarot)
Nishob zakat Harta temuan/harta karun (Rekaz) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,