ASIHAN (KHUSUS BACAEUN ISTRI)

ASIHAN (KHUSUS BACAEUN ISTRI) 

Samping aing kebat lereng,ditilik ti gigir lenggik,diteuteup ti hareup sieup mikaenteup mikasieup,mangka eunteup mangka sieup ka awaking ratu asihan ti luhur kuwung kuwungan,ti handap teja mentrangan ditilik ti tukang lenggik ditilik ti gigir sieup,mangka eunteup mangka sieup asih...asih...asih... asih ka badan awaking

baca: PELET QULHU ABSAR (ASMA AL LATIF)
ASIHAN (KHUSUS BACAEUN ISTRI) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,