bacaan Surah Al-Ikhlaas huruf latin

Surah Al-Ikhlaas

* Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

* Qul Huwallahaahu Ahad, Allahush Shamad.
* Lam yalid wa lam yuulad.
* Wa lam yakul lahuu kufuawan ahad.
bacaan Surah Al-Ikhlaas huruf latin Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,