berkata yang baik itu adalah sedekah

berkata yang baik itu adalah sedekah

Kata-kata yang baik yang di sisi Allah seperti bacaan tasbih, takbir dan tahlil atau baik di sisi manusia dengan berakhlak yang baik, ini juga termasuk sedekah.

Hadits ini memberi motivasi untuk berkata dengan perkataan yang baik.
Hal itu bisa berupa dzikir, membaca, ta‟lim (memberikan pelajaran),berdakwah dan lain sebagainya.
Bersikap ramah kepada saudara dan bertutur yang baik jelas merupakan amalan kebaikan, bahkan bila seseorang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkannya di jalan Allah maka mengucapkan kalimat yang baik dapat menggantikannya.„

Adi bin Hatim berkata, Rasulullah bersabda:

“Jagalah kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma.
Namun siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkannya maka dengan (berucap) kata- kata yang baik.”
(HR. Al -Bukhari no. 6023 dan Muslim no. 2346)

Al-Imam An-Nawawi berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa kalimat thayyibah merupakan sebab selamat dari neraka.

Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah ucapan yang menyenangkan hati seseorang jika ucapan itu mubah atau mengandung ketaatan.”
(Al-Minhaj, 7/103)

Ibnu Baththal berkata:

“Kalimat thayyibah teranggap sebagai sedekah, dari sisi di mana pemberian harta akan membahagiakan hati orang yang menerimanya dan menghilangkan rasa tidak senang dari hatinya.
Demikian pula kalimat-kalimat yang baik, maka keduanya (pemberian harta dan ucapan yang baik) serupa dari sisi ini.” (Fathul Bari, 10/551)

Perkataan yang baik merupakan sedekah, dimana tidak hanya berdzikir,memberikan ta‟lim, membaca, berdakwah yang mana itu semua merupakan sedekah bila dilakukan secara ikhlas.

Namun sedekah dengan perkataan baik bisa dalam bentuk perkataan yang menyenangkan hati seseorang dan perkataan yang membuat hati orang lain bergembira.

Allah swt. menjelaskan tentang keutamaan perkataan yang baik didalam firman-Nya:

Allah swt. berfirman:

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan menyakiti”
[al-Baqarah/2:263]

“KepadaNyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya”
[Fâthir/35:10]

Dari firman Allah di atas dapat diketahui bahwa perkataan yang baik mempuyai keutamaan yang luar biasa dalam arti dengan berkata-kata yang baik maka Allah akan memberi pahala siapa saja yang berkata-kata baik tersebut.

Sebenarnya masih banyak lagi sedekah yang berupa perkataan baik selain yang disebutkan di atas, seperti menjawab salam, nasihat dan bimbingan, dan lain-lain.
Dimana itu semua juga merupakan sedekah.

baca juga: setiap langkah berjalan untuk shalat adalah shadaqah
berkata yang baik itu adalah sedekah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,