Do'a arwah huruf latin

Do'a arwah


Allahumma qarakna wama halalna hadiyatal liruhi mustafa rasululllahi saw wasawabam mislasawabi zalika li arwahi anbiya iwal mursalin.
Wasawabam mislasawabi zalika li arwahi ashabi rasulillahi ajma’in, wasawabam mislasawabi zalika li arwahi min ibadikas sholihin, wasawabam mislasawabi zalika li arwahi hazihil ahlil kubur ………………… 
Minal muslimina wal muslimat walmukminin na wal mukminat warhamhum min kassalima.
Birahmatika ya arrahamarrohimin. 
Allahumma firlaha warhamha wa’afihi wa’ fu anha wajannata ma’a siwaha Allahumma firlahu warhamhu wa’afihi wa’ fu anhu wajannata ma’a siwahu Allahumma firlahum warhamhum wa’afihi wa’ fu anhum wajannata wasiwahum Rabbana firlana wali ikhwa ninal lazi na sabaqunabil iman wala taj ‘al fi qulubina khilal lazi na amanu rabbana innaka ro ufurrohim.
Allahumma firli zunubi waliwali daiya warhamhuma kama rabbayani saghiro. 
Wali jami’il muslimina wal muslimat walmukmini na wal mukminat. 
Birahmatika ya arrahamarrohimin.
Ya ai ya tuhan nafsul mutmainnah, irji’i ila rabbiki mardiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wad khuli jannati.
Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina azabannar. 
Wasallahuala saidina muhammad wa ala ali saidina muhammmad Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin ( al – fatihah )
Do'a arwah huruf latin Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,