HIZIB AL-FATIHAH

HIZIB AL-FATIHAH


Hizib ini pertama kali diterima oleh Sayyidina Ali ijazah langsung dari Nabiyullah Khidir AS,Diriwayatkan oleh sayyidina Ali karomallah wajhah wa RA. 
bagi siapa saja yang mengamalkan hizib al fatihah ini lalu dibaca secara istiqomah setiap hari 1x, maka ia akan di ijabah-makbul oleh Allah semua hajatnya di dunia dan akhirat dengan sangat mudah dan Allah akan menundukkan semua makhluq kepada pengamal Hizib ini,

baca: Ilmu Hikmah Mata Khasaf

Diriwayatkan; pula olehimam bukhari

" Barang siapa yaang istiqamah hizib al-fatihah maka orang tersebut tidak akan membutuhkan orang di dalam kebutuhan-kebutuhan dunia ( kaya ) dan allah akan membukakan baginya pintu-pintu alam ghaib,
dan barang siapa yang mempuyai sesua Hajat yang sangat penting maka bacalah Hizib al-fatihah ini dan pengamal tersebut tidak akan mendapat jaminan langsung dari Allah setiap kebutuhannya yang bersifat duniawi (kekayaan) dan dibukalah hijab dengan alam ghaib.

Hizib ini di jaga oleh 7 golongan ruhani dari golongan langit dan 7 golongan ruhani dari golongan Langit [Malaikat] dan Golongan bumi [Jin], serta Khodam inti penjaga surat al-fatihah, yaitu malaikat ROFROFUL AKHYADLIR.

baca: Amalan Pembangkit Indra Ke Enam

ini bacaan Hizib Al-fatihah

1.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM [ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN]
YAA HAYYU YAA QOYYUMU AJIB YAA RUQIYAILA ALAIHISSALAM SAMII’AN MUTII’AN ANTA WA HUDDAMUKA MADZHAB BIHAQQI ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN WA BIHAQQIL HAYYIL QOYYUMI WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADIN ALAIHIS SHOLATU WAS SALAAMU WA BIHURMATIL MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL A’RSYI [ALIF BA JIM DAL]..........

2 [ARROHMANIR ROHIM].......

3[MALIKI YAUMIDDIN].....

4[IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTAI’NU]....

5[IHDINAS SIROTHOL MUSTAQIM]...... 

6[SIROTHOL LADZINA ANA’MTA ALAIHIM]......

7[GHAIRIL MAGHDLUBI ALAIHIM WALADH DHOLLIN].......

DZIKIR HARIAN KUNCI SURAT AL-FATIHAH [/Yang Di Baca Setiap Selesai Solat Fardhu Selama Puasa/] beberapa kali 

Hari Ahad :BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN..xxx

Hari Senin :ARROHMANIR ROHIM..xxx

Hari Selasa : MAALIKI YAUMIDDIN..xxx 

Hari Rabu :IYYAKA NA’BUDU WAIYYAKA NASTA’IN..xxx

Hari Kamis :IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM

Hari Jumat :SHIROTHOLLADZIINA AN’AMTA ALAIHIM..xxx

Hari Sabtu :GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHOOLLIN..xxx

baca juga: Ilmu Hikmah Jaulah Ruh
HIZIB AL-FATIHAH Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,