Ilmu Hakekat Insan

Ilmu Hakekat Insan


Bahwasanya yang pertama-tama terjadi pada Diriku sesudah Nur yang awal-awal adalah Nur Habibi,Di kata oleh ‘bahasa tasauf pasaran’ adalah Dzat Allah.

Lalu IA mengatakan dzikir yang awal-awal yaitu Nur Muhammad SAW dan bersholawat yang awal-awal Nur Muhammad SAW, Maka, Nur Muhammad memuji diri sendiri kepada Nur Habibi yang awal-awal.

Dzikir Nur yang awal-awal yaitu :

“LAA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD UJUDULLAH"

Tiada yang disembah melainkan Allah, Tiada lain ..Wahai.. Tuhan, bahwasanya Diriku pada ujud DiriMu jua,.

“LAA ILAHA ILLALLAH NUR HAQQULLAH”

Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka Dialah rahasia Nur awal-awal dan rahasia Nur Muhammad SAW.

Itulah RAHASIA yang telah DIRAHASIAKAN Bahwa, Martabat AHADIYAH bermaksud atau bermakna pengakuan pada keESAan, keBESARan, dan keSEMPURNAan , NUR MUHAMMAD SAW semata-mata.
Sejalan dengan bunyi ayat “FISITTATI AYYA MIN SUMAS TAWA ALAL ARSY”
Kesempurnaan kejadian semesta alam adalah dalam 6 masa (hari PERHIMPUNAN), kemudian sempurnalah kebesaran ALLAH kejadian Arsyi yang Maha Mulia.

Maksud kalimat diatas adalah :

Tiada lain hanya NUR MUHAMMAD SAW, DIA yang bertajjali, DIA.. DIA.. jua..Maha Suci yang menamai dirinya sendiri..
Yaitu Ismu Dzat,Namanya yaitu ALLAH. 
Karena ada ‘bahasa tasauf pasaran’ maka menjadi simpang siur,Paham ini berawal pada zaman kegoncangan terjadi yaitu kaum Yazid sampai kepada pemerintahan Bani Abbas, Mereka merubah paham yang Haq kepada yang Batil..
Maka, mulailah timbul sifat 20, lalu timbul tentang adanya paham Dzat, bahwa Allah itu Laisa Kamislihi Syaiun.

HU itulah adanya yang laisa kamislihi syaiun..
HU itulah yang benar-benar Sifat 20.
HU itulah diri hakiki Nabi kita SAW.
HU tajalinya bernama HUWA JIBUL WUJUD (namanya ALLAH).
Jadi.. HU dan HUWA Sebenar-benarnya NUR MUHAMMAD SAW jua pelakunya “ASYHADU ANNI AHMAD AINUL HAQ”
Itulah yang bernama RAHASIA DIRI, RABBANI namanya.

baca: Kajian Hakikat Huruf Hijaiyah

Berdiri Sholat jua pun tiada yang lain “USHALI HAQQI MUHAMMADIN ALLAHU AKBAR”
"ASYHADU ALLA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMADURRASULULLAH” Dalam satu nafas, tarik .. tahan 1 detik..
Inilah Syahadat yang di pakai oleh Ahli Bai’at.

Boleh juga, “ASYHADU ALLA ILAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADDARASULULLAH”
Kalau sudah paham meluruskannya.

~ Nur ala Nur ~

Ilmu Hakekat Insan‎.


HILANGKAN bunyi detik dengan peleburan yang sempurna,Hilangkan, lenyapkan semuanya,12 hijab dalam 12 bulan, Berjumlah 360 hari dalam setahun, Menjadi 360 berhala di dalam diri, Dengan turun naik nafasmu leburkan semuanya, AHDIAYAH Tidak ada tetapi ujud Itulah Nur Habibi sebutan bagi Dzat Allah Ta’ala Itullah ujud nyata Natijah Muhammad DZATUL BUHTI Bernama IA ALLAH.

turun naik nafas HU ALLAH LA TA’YIN Naik turunnya AHMAD AMINULLAH WAHDAH Ada tetapi belum berupa, NUR MUBSIRAH ALLAH Wujud kita rahasia Muhammad Sani Dzatiyah Muhammad “ASYHADU ANNI AHMAD AINUL HAQ”

Leburkan.., mesrakan.., TA’YIN AWAL ALLAH HU WAHDIYAH Sudah ada nyata.
Nur Muhammad berdiri sendiri ujudnya, 
ALLAH… U….. AKBAR

ALIF

Alifullah itu adalah Dzat Allah atau Nur atau Huwa yaitu DIRI ALLAH tiada lain DIRI AHMAD jua, sebenar-benarnya Nur Muhammad SAW, karena Muhammad itulah yang bernama Allah.

KAF

Nyawa yang berhubungan dengan jantung di dalam fuad yang hidup, itulah yang sholat jatim hingga ada DA’IM, bicaralah sebagaimana mestinya.

BA

Af’al Allah adalah kelakuan Muhammad SAW, karena kenyataan Allah di perlihatkan kepada nabi Muhammad SAW, yaitu NURUN ALA NURIN.

RA

Maka hendaknya diri yang nyata ini dapat melakukan suatu perintah yang di sebabkan dari rahasia perintah yang berasal dari Ruh Idhafi yang memerintah nyawa, lalu nyawa memerintah diri, hingga berlakulah yang sebenar-benar diri yang HAQ namanya, tiada huruf tiada suara, karena bersumber dari Nur Muhammad SAW.

Itulah pemakaian yang syah anatara turun naik, seperti firmanNya :

“QOD JAA AKUMUL HAQ MIRRABBIKUM”

Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah HAQ dari pada Tuhanmu Itulah adanya NUR KEPADA NUR Maksudnya :
Dari Ujud Idhafi yaitu ujud hakiki kepada kedzahiran wujud Mutla

baca juga: RAHASIA HURUF HIJAIYAH
Ilmu Hakekat Insan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,