Penyebaran Tarekat Naqsabandiyah dan Tokohnya

Penyebaran Tarekat Naqsabandiyah dan Tokohnya


Baha’ al-Din Naqsabandi sebagai pendiri tarekat ini, dalam menjalankan aktivitas dan penyebaran tarekatnya mempunyai khalifah utama, yaitu Ya’qub Carkhi, Ala’ al-Din Aththar dan Muhammad Parsa.

Yang paling menonjol dalam perkembangan selanjutnya adalah ’Ubaidillah Ahrar.

Ubaidillah terkenal dengan Syeikh yang memilki banyak lahan, kekayaan,dan harta.
Ia mempunyai watak yang sederhana dan ramah, tidak suka kesombongan dan keangkuhan.
Ia menganggap kesombongan dan keangkuhan merendahkan tingkat moral seseorang dan melemahkan tali pengikat spritual.
Ia juga berjasa dalam meletakkan ciri khas tarekat ini yang terkenal dalam menjalin hubungan akrab dengan para penguasa saat itu sehingga ia mendapat dukungan yang luas jangkauannya.
Pada tatanan selanjutnya tarekat ini mulai menyebarkan gerakannya diluar Islam.

Tokoh lain yang berperan besar dalam penyebaran tarekat ini secara geografis adalah Said al-Din Kashghari.
Ia juag telah membai’at penyair dan ulama besar ’Abd al-Rahman Jami’ ia yang kemudian mempopulerkan tarekat ini dikalangan istana.
Kontribusi utama Jami’ adalah paparannya tentang pemikiran Ibnu ’Arabi dan mengomentari karya-karya Ibnu Arabi,Rumi, Parsa dan sebagainya, sehingga tersusun dalam gubahan syair yang mudah dipahami dari gagasan mereka tersebut.

baca juga: Pelopor dan Penyebaran Tarekat Naqsabandiyah Di Nusantara

Di India, Tarekat ini mulai tersebar pada tahun 1526.
Baqi Billah, dilahirkan di Kabul merupakan syeikh yang menyebarkan ajaran Tarekat ini di India.
Ia mengembangkan ajaran Tarekat ini kepada orang awam dan kaum bangsawan Mughal.
Dakwahnya di India berlangsung selama 5 tahun.
Hampir semua garis silsilah pengikut Naqsabandiyah di India mengambil garis spritual mereka melalui Baqi Biillah dan Khalifahnya Ahmad Sirhindi.
Perluasannya mendapat dorongan baru dengan munculnya cabang Mujaddidiyah, dinamai menurut nama Syekh Ahmad Sirhindi Mujaddidi Alf-i Tsani (“Pembaru Milenium kedua”).

Pada akhir abad ke-18, nama ini hampir sinonim dengan tarekat tersebut di seluruh Asia Selatan, wilayah Utsmaniyah, dan sebagian besar Asia Tengah Orientasi Baru yang di bawa Sirhindi ini terlihat pada pemahamannya yang menolak paham Wahdatul Wujud yang dibawa Ibnu ’Arabi.
Sirhindi sangat menuntut murid-muridnya agar berpegang secara cermat pada Al-Qur’an dan Tradisi-tradisi Nabi.

baca juga: Ajaran Tarekat Naqsabandiyah
Penyebaran Tarekat Naqsabandiyah dan Tokohnya Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,