Terdengarnya tiupan terompet sangkakala

Terdengarnya tiupan terompet sangkakala 

Terdengarnya tiupan terompet sangkakala

Kejadian hari kiamat itu begitu dahsyat dan hebatnya, sehingga tidak bisa digambarkan atau diperkirakan dengan sejelas-jelasnya.

Datangnya kiamat ditandai dengan tiupan sangka kala seperti dalam firman Allah QS. An-Naml ayat 87 yang artinya:

“Dan ingatlah hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi,kecuali siapa yang dikehendaki Allah.
Dari semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri“.

baca juga:Dari Ibnu Abbas ra, Nabi bersabda:

“Tatkala Allah telah menciptakan langit dan bumi, maka Dia menciptakan terompet.
Dan terompet itu mempunyai sebelas bundaran, kemudian Allah memberikan terompet itu kepada Malaikat Israfil, sedang Israfil meletakkannya pada mulutnya serta pandangannya diarahkan ke Arsy, sambil menanti kapan dia diperintah“.

Nabi bersabda:

“Terompet itu ialah seperti tanduk besar dari cahaya.
Demi Dzat Yang telah mengutus saya dengan sebenarnya sebagai Nabi, besar masing-masing bundaran didalam terompet itu seperti lebarnya langit dan bumi.
Terompet itu akan ditiup sebanyak tiga kali; yaitu tiupan kejutan yang menakutkan, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan“.

Itulah beberapa tanda-tanda datangnya hari kiamat yang pasti akan terjadi.
Kita tidak ada yang mengetahuinya kapan kiamat datang, namun yang harus kita lakukan adalah meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada dan kita harus benar-benar dalam keadaan yang beriman agar Allah menyelamatkan kita dari dahsyatnya hari kiamat.
Terdengarnya tiupan terompet sangkakala Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,