10 HADITS KEUTAMAAN MENDIDIK ANAK

10 HADITS KEUTAMAAN MENDIDIK ANAK


10 HADITS KEUTAMAAN MENDIDIK ANAK
1. "Orang tua itu tidak memberi kepada anaknya sesuatu yang labih baik daripada adab (pendidikan) yang baik".
(HR. Tirmidzi dan Hakim dari Amru bin Said Ibn Al-Ash)

baca: 10 HADITS KEUTAMAAN BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA

2. "Mendidik anaknya lebih baik daripada sedekah satu sha`".
(HR. Tirmidzi dari Jabir bin Samurah)

baca: 10 HADITS KEUTAMAAN MEMANAH

3. "Mulyakanlah anak-anak kalian dan baikkanlah adab mereka".
(HR/ Ibnu Majah dari Anas)

baca: 10 HADITS KEUTAMAAN MEGURANGI MAKAN, MINUM DAN ISTIRAHAT

4. Barangsiapa yang ingi menghinakan orang yang dengki kepadanya maka didiklah anaknya

baca: 10 HADITS LARANGAN MEMINUM KHAMAR (ARAK / MINUMAN YANG MEMABUKKAN)

5. Memandang wajah anaknya dengan perasaan syukur bagaikan memandang wajah nabinya.

baca: 10 HADITS ANCAMAN HOMOSEKSUAL

6. Muliakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya memuliakan anak itu tabir dari neraka.

baca: 10 HADITS KEUTAMAAN NIKAH

7.Anak-anak itu pelindung dari api neraka, makan bersama mereka membebaskan dari api neraka, memuliakan mereka memudahkan lewat shirath.

baca: 10 HADITS KEUTAMAAN FAKIR

8. Muliakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya barang siapa yang memuliakan anak maka Allah SWT akan memuliakannya di dalam surga. 

baca: 10 HADITS KEUTAMAAN TAUBAT

9. Sesungguhnya di surga itu ada satu rumah bernama Daarul Farah (rumah kegembiraan) yang tidak akan memasukinya terkecuali orang yang membahagiakan anak kecil.
(HR. Abu Ya`la dari Aisyah)

10. Sesungguhnya di surga itu ada satu rumah bernama Daarul Farah (rumah kegembiraan) yang tidak akan memasukinya terkecuali orang yang membahagiakan anak-anak yatim kaum mukminin.
(HR. Hamzah bin Yusuf dan Ibnu Najar dari Uqbah bin Amir Al Juhani)
10 HADITS KEUTAMAAN MENDIDIK ANAK Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,