10 HADITS KEUTAMAAN NIKAH

10 HADITS KEUTAMAAN NIKAH

10 HADITS KEUTAMAAN NIKAH

1. Nikah itu berkah dan anak itu rahmat maka mulyakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya memulyakan anak itu adalah ibadah.

2. Nikah itu sunnahku maka barangsiapa benci sunnahku maka tidak termasuk golonganku.

3. Wanita-wanita merdeka itu kemaslahatan rumah.
Wanita-wanita budak itu kehancuran rumah.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Dailimi dan Tsa`labi dari Abu Hurairah.

4. Barangsiapa ingin berjumpa Allah SWT dalam keadaan suci dan disucikan maka nikahilah wanita-wanita merdeka.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik.

5. Carilah rizki dengan menikah .
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Dailimi dari Ibnu Abbas

6. Barang siapa menikah maka dia benar-benar telah dikasih separuh ibadah.
Demikian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya`la dari Anas bin Malik

7. Sejelek-jelek kalian adalah kebujangan kalian.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya`la, Thabrani dari Ibnu Adiy dari Abu Hurairah ra.

8. Sejelek-jelek kalian adalah kebujangan kalian dan sejelek-jelek kematian kalian adalah mati membujang.
Demikian makna hadits yangdiriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Athiyah bin Busr.

9. Sejelek-jelek kaliana adalah kebujangan kalian.
Dua raka`at dari orang yang berkeluarga lebih baik daripada tujuhpuluh raka`at dari orang yang tidak berumah tangga.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dari Abu Hurairah ra.

10. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu adalah sedekah bagimu.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dari Al-Miqdam bin Ma`dikarib dengan isnad shahih.

baca juga: 10 HADITS KEUTAMAAN FAKIR
10 HADITS KEUTAMAAN NIKAH Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,