10 HADITS KEUTAMAAN ZAKAT

10 HADITS KEUTAMAAN ZAKAT

10 HADITS KEUTAMAAN ZAKAT

1. Zakat itu jembatan islam. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abu Darda` dan Baihaqi dari Ibnu Umar.

2. Zakat itu menyucikan iman

3. Allah tidak menerima iman terkecuali bersama zakat dan tidak ada iman bagi orang yang tidak zakat.

4. Jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah dan siapkanlah do`a untuk menolak bencana.
Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, Abu Nuaim dan Khathib.

5. Tidaklah binasa harta di daratan dan di lautan kecuali karena menahan zakat.

6. Tiada iman bagi orang yang tiada shalat dan tiada shalat bagi orang yang tiada zakat.

7. Sucikanlah harta benda kalian dengan zakat

8. Barang siapa tidak menunaikan kewajiban zakatnya maka dia dalam neraka

9. Tiada kebaikan pada harta yang tidak dizakati

10. Barang siapa menolak membayar zakat maka Allah SWT menolak memelihara hartanya

baca juga: 10 HADITS KEUTAMAAN SUNNAH
10 HADITS KEUTAMAAN ZAKAT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,