Kitab FUTUH AL GHAIB, Risalah Ke 1-5

Risalah ke 1
Kitab FUTUH AL GHAIB, Risalah Ke 1-5

Ia bertutur:

Tiga hal mutlak bagi seorang Mukmin, dalam segala keadaan, yaitu:
(1) harus menjaga perintah-perintah Allah,
(2) harus menghindar dari segala yang haram,
(3) harus ridha dengan takdir Yang Maha Kuasa.

Jadi seorang Mukmin, paling tidak, memiliki tiga hal ini.
Berarti, ia harus memutuskan untuk ini, dan berbicara dengan diri sendiri tentang hal ini serta mengikat organ-organ tubuhnya dengan ini.

Risalah ke 2

Baca: Kitab FUTUH AL GHAIB, Risalah Ke-50-54

Ia bertutur :

Ikutilah (Sunnah Rasul) dengan penuh keimanan, jangan membuat bid’ah, patuhilah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar.
junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukan Dia.
sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbatkan sesuatu keburukan pun kepada-Nya.

Pertahankan Kebenaran-Nya dan jangan ragu sedikit pun.
Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidakksabaran.
Beristiqomahlah, berharaplah kepada-Nya, jangan kesal, tetapi bersabarlah.

Bekerjasamalah dalam ketaatan dan jangan berpecah-belah.
Saling mencintailah dan jangan saling mendendam.
Jauhilah kejahatan dan jangan ternoda olehnya.
Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, jangan berpaling dari-Nya.
Segeralah bertaubat dan kembali kepada-Nya.

Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Khaliqmu, baik siang maupun malam, (jika kamu berlaku begini) niscaya rahmat dinampakkan kepadamu, maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmat-Nya, bersama-sama bidadari di surga dan tinggal di dalamnya untuk selamanya.

mengendarai kuda-kuda putih, bersuka ria dengan hurhur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, dengan karunia-karunia lainnya.
termuliakan bersama para nabi, para shiddiq, para syahid, dan para shaleh di surga yang tinggi.

Risalah ke 3

baca: Kitab FUTUH AL GHAIB, Risalah Ke-55-58

Ia bertutur:

Apabila seorang hamba Allah mengalami kesulitan hidup, maka pertama-tama ia mencoba mengatasinya dengan upayanya sendiri.
Bila gagal ia mencari pertolongan kepada sesamanya, khususnya kepada raja, penguasa, hartawan.
atau bila dia sakit, kepada dokter.
Bila hal ini pun gagal, maka ia berpaling kepada Khaliqnya, Tuhan Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, dan berdo’a kepada-Nya dengan kerendah-hatian dan pujian.

Bila ia mampu mengatasinya sendiri, maka ia takkan berpaling kepada sesamanya, demikian pula bila ia berhasil karena sesamanya, maka ia takkan berpaling kepada sang Khaliq.
Kemudian bila tak juga memperoleh pertolongan dari Allah, maka dipasrahkannya dirinya kepada Allah, dan terus demikian, mengemis, berdo’a merendah diri, memuji, memohon dengan harap-harap cemas.
Namun, Allah Yang Maha Besar dan Maha Kuasa membiarkan ia letih dalam berdo’a dan tak mengabulkannya, hingga ia sedemikian terkecewakan terhadap segala sarana duniawi.
Maka kehendak-Nya mewujud melaluinya, dan hamba Allah ini berlalu dari segala sarana duniawi, segala aktivitas dan upaya duniawi, dan bertumpu pada ruhaninya. 

Pada peringkat ini, tiada terlihat olehnya, selain kehendak Allah Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, dan sampailah dia tentang Keesaan Allah, pada peringkat haqqul yaqin (tingkat keyakinan tertinggi yang diperoleh setelah menyaksikan dengan mata kepala dan mata hati).

Bahwa pada hakikatnya, tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah, tak ada penggerak tak pula penghenti, selain Dia, tak ada kebaikan, kejahatan, tak pula kerugian dan keuntungan, tiada faedah, tiada memberi tiada pula menahan, tiada awal, tiada akhir, tak ada kehidupan dan kematian, tiada kemuliaandan kehinaan, tak ada kelimpahan dan kemiskinan, kecuali karena ALLAH.

Maka di hadapan Allah, ia bagai bayi di tangan perawat, bagai mayat dimandikan, dan bagai bola di tongkat pemain polo, berputar dan bergulir dari keadaan ke keadaan, dan ia merasa tak berdaya.
Dengan demikian, ia lepas dari dirinya sendiri, dan melebur dalam kehendak Allah.
Maka tak dilihatnya kecuali Tuhannya dan kehendak-Nya, tak didengar dan tak dipahaminya, kecuali Ia.
Jika melihat sesuatu, maka sesuatu itu adalah kehendak-Nya,bila ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka ia mendengar firman-Nya, dan mengetahui lewat ilmu-Nya.

Maka terkaruniailah dia dengan karunia-Nya, dan beruntung lewat kedekatan dengan-Nya, dan melalui kedekatan ini, ia menjadi mulia, ridha, bahagia, dan puas dengan janji-Nya, dan bertumpu pada firman-Nya.

Ia merasa enggan dan menolak segala selain Allah, ia rindu dan senantiasa mengingat-Nya.
makin mantaplah keyakinannya pada-Nya, Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa.
Ia bertumpu pada-Nya, memperoleh petunjuk dari-Nya, berbusana nur ilmu-Nya, dan termuliakan oleh ilmu-Nya.
Yang didengar dan diingatnya adalah dari-Nya.
Maka segala syukur, puji, dan sembah tertuju kepada-Nya.

Risalah ke 4

baca: Niat Sholat Tarawih dan Witir Lengkap dengan Bacaan Doa 11 Rakaat

Ia bertutur:

Bila kamu abaikan ciptaan, maka:
“Semoga Allah merahmatimu,”

Allah melepaskanmu dari kedirian, “Semoga Allah merahmatimu,”

Ia mematikan kehendakmu; “Semoga Allah merahmatimu,”

maka Allah mendapatkanmu dalam kehidupan (baru).
Kini kau terkaruniai kehidupan abadi, diperkaya dengan kekayaan abadi, dikaruniai kemudahan dan kebahagiaan nan abadi, dirahmati,dilimpahi ilmu yang tak kenal kejahilan.
dilindungi dari ketakutan, dimuliakan, hingga tak terhina lagi, senantiasa terdekatkan kepada Allah, senantiasa termuliakan, senantiasa tersucikan.

maka menjadilah kau pemenuh segala harapan, dan ibaan pinta orang mewujud pada dirimu, hingga kau sedemikian termuliakan, unik, dan tiada tara.
tersembunyi dan terahasiakan.
Maka, kau menjadi pengganti para Rasul, para Nabi dan para shiddiq.

Kaulah puncak wilayat, dan para wali yang masih hidup akan mengerumunimu.
Segala kesulitan terpecahkan melaluimu, dan sawah ladang terpaneni melalui do’amu,dan sirnalah melalui do’amu, segala petaka yang menimpa orang-orang di desa terpencil pun, para penguasa dan yang dikuasai, para pemimpin dan para pengikut, dan semua ciptaan.

Dengan demikian kau menjadi agen polisi (kalau boleh disebut begitu) bagi kota-kota dan masyarakat.
Orang-orang bergegas-gegas mendatangimu, membawa bingkisan dan hadiah, dan mengabdi kepadamu, dalam segala kehidupan, dengan izin sang Pencipta segalanya.

Lidah mereka senantiasa sibuk dengan doa dan syukur bagimu, di manapun mereka berada.
Tiada dua orang Mukmin berselisih tentangmu.
Duhai, yang terbaik di antara penghuni bumi, inilah rahmat Allah, dan Allahlah Pemilik segala rahmat.

Risalah ke 5

baca: Doa Setelah Sholat Witir

Ia bertutur:

Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan tipuannya, dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal, sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudharatan tipu daya dan janji-janji palsunya.
bila kau lihat semua ini berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau busuk.

Bila (dalam situasi semacam itu) kau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia,bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu-dayanya, sedang bagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya.

Allah telah berfirman kepada Nabi pilihan-Nya:

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk Kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.”
(QS.20 -Thaaha :131).

baca juga: Doa Setelah Sholat Tarawih
Kitab FUTUH AL GHAIB, Risalah Ke 1-5 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: udan ,